Filmarkivforskning

22.9.2016 Nordisk Filmtidning tillgänglig

framsida

Nordisk Filmtidning gavs ut mellan februari 1909 och maj 1910. Tidskriften utgör ett tidigt exempel på hur det nya filmmediet formeras. Förutom filmlistor och adresslistor till biografer utgörs innehållet av filmpolitik. Som redaktionen för tidskriften framhåller: ”Biograf är biograf. Biografens goda namn skadas allt för mycket genom dessa extranummer som förekomma på programmet. Gästuppträdandet, som det kallas, gifver biografteatern dess haltstämpel, ty därigenom får den sken af att vara hvad den icke är: varieté”.

Tidskriften var också ensidigt mot en filmcensur och ansåg att filmmediet skulle vara självreglerande. Så här i backspegeln kan man konstatera att detta misslyckades – ett år efter tidskriftens sista nummer infördes filmcensuren i Sverige.

Tidskriften innehöll däremot även filmlistor och blev snabbt en annonsplats för filmuthyrare. I en tid före censuren utgör därför Nordisk Filmtidning en bra källa, om långtifrån heltäckande, för vilka filmer som fanns tillgängliga. Tidskriften är också oerhört värdefull eftersom det egentligen är först i och med den som det i Sverige fanns ett forum där frågor som rörde filmmediet diskuterades på en samlad plats.

För första gången görs nu Nordisk Filmtidning tillgänglig för fri nedladdning.

Nordisk Filmtidning (1909-1910)