Filmarkivforskning

5.10.2016 Pathé Frères svenska filmkatalog tillgänglig

framsida

Idag gör vi Pathé Frères svenska filmkatalog från 1911 digitalt tillgänglig.

I ett följebrev hoppas bolagets representant att:

”denna publikation, som kommer att utgifvas hvarje måndag, skall tillvinna sig Edert bifall. Tacksamma för Edra värda meddelanden rörande de bilder, som bäst passa Eder, äfvensom för uppgift om, huruvida Ni regelbundet önskar bilder från oss, hafva vi äran teckna / Högaktningfullt Pathé Frères filial, Stockholm, S. Popert”

Pathé Frères’ Veckorevy (1911)