Filmarkivforskning

Programblad Central-Teatern, Gävle