Filmarkivforskning

Programblad Nordstjärnan, Gävle,