Filmarkivforskning

Programblad Nordstjärnan, Kalmar,