Filmarkivforskning

Programblad

Stora delar av stumfilmens historia är alltjämt höljd i dunkel – och många är de bioprogram som under årens lopp slängts bort. Men alla bioblad är inte förkommna. Genom ett inledande detektivarbete av professor Jan Olsson vid Institutionen för Mediestuder, Stockholms universitet och sedermera i ett samarbete med dåvarande Statens ljud- och bildarkiv (numera Kungliga biblioteket) påbörjades för ett par år sedan (inom ramen för dåvarande regeringens Accessprogram) inskanning och digitalisering av omkring 8 000 tidiga biografblad- och reklamblad från stumfilmstiden, ofta kallade stolpaffischer. Originalbladen finns bevarade på Lunds respektive Uppsala universitetsbibliotek. Internationellt sett är det ett unikt film- och reklamhistoriskt material som vittnar om såväl den nationella filmkulturens utveckling som biografernas faktiska utbud. Finansieringen för detta digitaliseringsprojekt upphörde emellertid och bladen har sedan dess blivit liggande. Tack vare bidrag från Magn. Bergvalls stiftelse och Södermalms Arbetareinstituts Stipendium kunde arbetet med att tillgängliggöra bladen återupptas. Lunds och Uppsala universitetsbibliotek har generöst gett sina tillstånd för publicering, nedladdning och spridning av bladen.

Lista | KartaVisar 49-72 av 8316 resultat