Filmarkivforskning

Programblad Skandia, Örebro, 1911/09/25