Filmarkivforskning

Programblad Skandia, Örebro, 1912/08/12