Filmarkivforskning

Programblad Svenka Folkbiografen, Eskilstuna,