Filmarkivforskning

Programblad Svenska Folkbiografen, Eskilstuna,