Filmarkivforskning

Programblad Wanadis, Stockholm,