Filmarkivforskning

Teman

Under denna flik kommer vi som arbetar inom projektet – liksom andra inbjudna forskare – att presentera längre och kortare tematiska översikter av olika filmhistoriska frågeställningar. Tanken är att göra ett slags virtuella presentationer av mer eller mindre ambitiös art, där webbens filmhistoriska arkivresurser används – inte minst länkar till filmer på filmarkivet.se. Översikterna kan gälla stumfilmsmusik och biograforkestrar, reklamfilmens framväxt eller filmcensurens efterlämnade (och digitaliserade papper) – det sistnämnda är just ett tema som under våren 2015 kommer att lyftas fram med utgångspunkt i det av Riksarkivet digitaliserade ”Korrespondens i filmärenden” från 1910-talet ur Biografbyråns arkiv.

Först ut av projektets teman är emellertid Mats Rohdins presentation av första världskriget och filmen, en utvidgad version av ”När kriget kom till Sverige: Första världskriget 1914-1918 på bioduken”, publicerad i Biblis nr 68, 2014/2015. Framför allt har ett stort antal audiovisuella och visuella källor tillfogats, till exempel filmcitat, stillbilder, biografblad, filmaffischer, bioannonser, dags- och veckopressartiklar m.m.

Ett andra tema utgörs av Pelle Snickars genomgång av etableringen av film- och mediearkiv i Sverige, med ett speciellt fokus på etableringen av Arkivet för ljud och bild 1979.

Ett tredje tema (med kopplingar till filmmediets arkivariska lämningar), beskrivs av Erik Persson, doktorand i filmvetenskap vid Göteborgs Universitet: ”Stadsfilmen och arkivet – Kommunal reklam- och informationsfilm i Göteborg 1938 till 1964”. Texten är en del av hans pågående avhandlingsprojekt om kommunal reklam- och informationsfilm i Göteborg från 1930-talet fram till idag – ett speciellt tack går till Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för generöst bidrag för två arkivresor till Stockholm.

Ingrid Stigsdotters artikel, ”’Att bliva invigd i alla Bios mysterier – nixum!’ Kvinnor, stumfilmskultur och historieskrivning”, utgör fjärde tema och lyfter fram en tidigare sällan uppmärksammad sida av svensk filmhistoria. I fokus står nämligen kvinnors medverkan i olika roller inom svensk filmkultur under 1900-talets inledande decennier, vilket tillika utmynnar i en granskning och revidering av tidigare företagen huvudsakligen manlig historieskrivning .