Filmarkivforskning

Tidskrifter

På den här sidan kommer successivt äldre svenska filmtidskrifter att göras tillgängliga. Filmtidskrifter ger en direkt inblick i samtidens syn på filmmediets utveckling. Det gäller såväl teknisk utveckling, biografägande, produktion som enskilda filmer.

Trots att äldre filmtidskrifter är en oumbärlig källa till information om sin tid och den framväxande svenska filmindustrin behöver läsaren av idag tänka på vem som ansvarar för publikationen. Tidskrifterna publicerades för att saluföra en specifik intresseorganisations argument eller, i de allra första tidskrifterna, en producents filmer eller en specifik biografs utbud. Ofta är polemiken mellan tidskrifterna stor; fakta och allmänna åsikter blandas friskt. Förhållandet mellan publicisten och den förmodade läsaren är inte heller okomplicerat. Dagens läsare hamnar mellan en filmindustri som gör allt för att förstå sin publik, samtidigt som den strävar efter att kontrollera densamma.

Tidskrifter:

Biografen (1912-1915)

Nordisk Filmtidning (1909-1910)

Pathé Frères’ Veckorevy (1911)

Stjernan (1908)