Filmarkivforskning

Tidskrifter Biografen

Tidskriften Biografen: organ för kinematografisk konst, litteratur, teknik och filmrörelse utkom åren 1913-1915 (med ett inledande provnummer 1912). Redaktör under hela tidskriftens existens var Erik Brogren (1871-1932), poet och journalist i ett flertal dagstidningar (Göteborgs Morgonpost, Skånska Aftonbladet, Östgöta Correspondenten, Aftonbladet, Stockholms Tidningen, Stockholms Dagblad). Syftet var enligt anmälan: ”Jag vill att dessa blad skola bli början till biografväsendets egen tidning. Den röst, varigenom det skall göra sig hört, den spegel, där det skall lära känna sig självt.” Centralt var utvecklingen av filmen med en för tidskriften tidsenlig vurm för det folkbildande.

Biografen var något nytt när den började ges ut. Tidskriften var inte ett språkrör inom filmindustrin för ett specifikt filmbolag med distributionslistor och lätt förklädda artiklar som reklam för specifika filmer. Istället riktades tidskriften till den filmintresserade allmänheten och blandade texter om filmens teknik, recensioner och texter som var exempel på den gryende filmstjärnekulturen. Speciellt det sistnämnda kom successivt att ta över utrymmet för att sista året nästintill dominera tidskriften.

Ambitionsnivån var inledningsvis däremot hög och Erik Brogren strävade efter att lyfta filmmediet bort från beskyllningar om skräpkultur. Han bjöd bland annat in skribenter som Ludvig Nordström och Ellen Key att medverka med personliga reflektioner kring filmen. I denna anda medverkade även Gustaf Berg för att diskutera censur- och skolfilmsfrågor.

För första gången görs nu samtliga nummer av tidskriften tillgängliga för fri nedladdning.

Biografen 1912, provnummer

Biografen 1913, vol. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15

Biografen 1914, vol. 2, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Biografen 1915, vol. 3, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Erik_Brogren_PK