Filmarkivforskning

Tidskrifter Stjernan

I samband med öppnandet av en ny biograf i Kristianstad, Biografen Stjärnan, startade en tidskrift under samma namn. Det var C. A. Friberg från Karlskrona och August Sellergren från Halmstad som öppnade biografen på Östra Storgatan 35, den 29 augusti 1908. Biografen var inrymd i bottenvåningen av en tvåvåningsfastighet ägd av cigarrhandlaren Hjalmar Eskilsson, som också var föreståndare för biografen. Biografens verksamhet övertogs 1911 av Svenska Biografteatern som redan ägde Kosmorama i staden. Biografen lades ner 1914, då den ansågs för tiden omodern. Sista föreställningen gavs den 6 maj 1914.

Syftet med tidskriften var enligt utgivarna själva: ”dels att förströ allmänheten på lediga stunder, dels att ge densamma en liten inblick i den konst som utvecklas hos oss, samt dels att reklamera för Biograf »Stjärnans» enastående förevisningar.”

Det är okänt hur många nummer som gavs ut av tidskriften men i Kungliga bibliotekets samlingar finns dessa fyra sidor från det första numret bevarade.

Stjernan 1908, nr. 1

stjernan