Filmarkivforskning

Biograf-Teater i ridhuset

programblad | 13 febr, 2019

Stora delar av stumfilmens historia är alltjämt höljd i dunkel – och många är de bioprogram som under årens lopp slängts bort. Men alla bioblad är inte förkommna. I en första runda har inskanning och digitalisering av omkring 8 000 tidiga biografblad- och reklamblad från stumfilmstiden, ofta kallade stolpaffischer, digitaliserats. Internationellt sett är det ett unikt film- och reklamhistoriskt material som vittnar om såväl den nationella filmkulturens utveckling som biografernas faktiska utbud.

Reklamfilmen i 1900-talets början

Artiklar | 27 okt, 2018

Från mitten av 1920-talet och framåt etablerades det som flertalet i dag förknippar med reklamfilm i Sverige

Pathé Frères’ veckorevy

Tidsskrifter | 16 sept, 2018

Är en filmkatalog med beskrivningar av filmbolagets distribuerade filmer i Sverige. Häftena gavs ut från januari till april 1911

Kriget kommer

När kriget kom till Sverige: Första världskriget

Teman | 9 jan, 2019

Första världskriget 1914-18 har ibland kallats för det första stora mediala kriget

Filmarkivet.se

På Filmarkivet.se har du möjlighet att fritt se unikt rörligt bildmaterial från Kungliga bibliotekets och Svenska Filminstitutets samlingar. Det rör främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle.